Vervolg Midden-Drenthe Zomercup 2023

Beste voetbalclub,

De stichting Midden-Drenthe Zomer Cup heeft in 2019 en 2022 een groot voetbaltoernooi georganiseerd voor alle voetbalverenigingen uit Midden-Drenthe. Na de versie van 2022 is er een brede evaluatie geweest.

Samengevat leverde de evaluatie het volgende op:

  • Animo bij de senioren voor dit toernooi na de voetbalcompetitie laag is
  • Afstand tot de locatie van het eindfeest met prijsuitreiking wordt als te ver ervaren
  • Animo bij de jeugd is wel erg goed
  • Vergaderingen van de MDZC werden slecht bezocht door de verenigingen

Het bestuur van de stichting heeft vervolgens in het voorzittersoverleg besproken dat er alleen een groot jeugdtoernooi op 1 (of 2) centraal gelegen locaties een kans maakt om een continu succes te worden. Geen seniorentoernooi en geen centraal eindfeest meer.

Het bestuur
van de stichting is door het terugtreden van Jan Veldhuizen en Richard Vredeveld gereduceerd tot 2 man. De overgebleven bestuursleden Johan Boer en Roel Seele willen alleen de schouders voor deze nieuwe opzet voor 2023 er onder zetten, als er minimaal 2-3 bestuursleden erbij komen. We zoeken specifiek een penningmeester en iemand die zich in zet om sponsoren te werven. Echter iemand die het toernooischema wil maken zouden we ook graag aan boord halen. Het bestuur vergadert ca. 6 x per jaar in de periode november t/m juni. De overleggen met de voetbalclubs zijn hier ook onderdeel van. Het voorzittersoverleg wordt geschrapt.

We denken aan een opzet waarin sportopleidingen een belangrijke rol spelen bij het leveren van stagiaires voor het (mede)organiseren van dit toernooi en waarin G-voetbal ook een plaats krijgt.

We zouden graag voor 12 oktober in contact komen met 2-3 enthousiaste mensen die in het bestuur plaats willen nemen om de nieuwe opzet vorm te geven. Alleen dan wordt de vraag relevant welke club dit toernooi op zijn sportpark samen met de stichting Midden-Drenthe Zomer Cup wil organiseren op 3-4 juni 2023. Hebben zich op 12 oktober geen kandidaten gemeld, dan ziet het bestuur helaas geen kans om de editie van 2023 te gaan organiseren.

Wie helpt ons mee de afgeslankte MDZC 2023 te organiseren? En daarmee de MDZC overeind te houden!

We horen graag van je. Bij vragen of opmerkingen, bel/ mail/ app gerust.

Met vriendelijke groet,
Het bestuur van de Midden Drenthe Zomercup,
Johan Boer
Roel Seele